ÝARANJAŇ

Sokrat halamaýan adamlarynyň hilinden bolan ýaranjaň biri bilen uzak wagtlap gürleşip durandan soň:
– Şonça aýdan zatlarymyň içinden iň bolmanda ýekejesine bir garşy çyksana, gardaş – diýipdir, “…şeýlelikde men ikimiziň şol bir adam däldigimize ynanaýyn”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s