Jebir-jepa

Hiç bir ýara ýürege salnan ýara ýaly bitmezek däldir. Hiç bir derman hem bizi ýüregimiz ýaly bahym sagaltýan däldir.

(Wolfgang Gýunter Lerh)

Görülýän görgüleriň ählisi mukaddesdir.

(Jemil Meriç)

Adamyň tap getirip bilmejek horlugy ýokdur.

(Gabriele Dannunsio)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s