Jebir-jepa

Uly hasratlary unutdyrjak uly hoşwagtlyklara ulaşmaklyk örän agyr hem ýiti jebirleri başdan geçirýän adamlar üçin bütinleý diýen ýaly mümkin däldir.

(Ahmet Altan)

Hemme zat geçmesine geçer. Ýöne saçyň reňkini solduryp, gözüň nuruny söndürip, teniňde hem birentek edrenç tegmil galdyryp geçer.

(Peýami Safa) 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s