AÇGÖZLÜK

Açgöz adam dünýäni ýalmap ýuwutsa hem doýmaz. (Hezreti Aly)

* * *

Dünýä adamyň açgözlüginiň däl-de, ýetmezçilikleriniň soňuna çykyp biler. (Mahatma Gandi)

* * *

Özüne ýeterlik mukdarda berlen zada kanagat etmeýän adama hiç zat ýetmez. (Epikur)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s