AÇGÖZLÜK

Ýuwdup biljegiňden artyk zada agyz urma! (Iogann Beher)

* * *

Açgözlügimiz zerarly şeýle bir köp zada topulýarys welin, iň bir ähmiýetsiz zatlara ähmiýet berip, iň bir gymmatly zatlary hem elden giderýäris. (F. Laroşfuko)

* * *

Adamyň harsydünýäligi hem-de açgözlügi onuň bagtly bolup bilmeýşiniň ýeke-täk sebäbidir. (F. Fenelon)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s