BAGYŞLAMAK

Bagyşlamak we ýatdan çykarmak paýhasly adamlaryň ar alşydyr.

(Fridrih Şiller)

* * *

Özgäni näçe bagyşlap bilseň bagyşla, ýöne özüňi welin asla.

(Brazil nakyly)

* * *

Özgäniň etmişini bagyşlamak mertebelilikdir. Şeýle-de bolsa, özgeden ötünç soramak hasam mertebelilikdir.

(Alfons Dode)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s