Syr

Bir gün ezber italýan suratkeşi Rafaelden sungatyň çür başyna ýetmegiň syry nämede diýip sorapdyrlar.

Rafael olara: «Hiç bir zady ünsden düşürmezlikde» diýip jogap beripdir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s