Pikirlenmek

Doly düşünmezlik, ters düşünmekden ýegdir.

(Anatol Frans)

* * *

Totyguş aýdylana düşünmese-de, ony ýadynda saklap bilýär.

(Gothold Efraim Lessing)

* * *

Kalbyň esaslanýan ölçeglerine akyl hiç haçan düşünip bilmez.

(Paskal)

* * *

Üsti açylandan soň käbir hakykatlara göz ýetirmek aňsat. Esasy zat üstüni açmak.

(Galileý)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s