Bilim

Günorta Afrikanyň ýokary okuw jaýlarynyň biriniň gapysynyň agzynda şeýle ýazgy asylgy:

«Bir ýurdy ýok etmek üçin atom bomba ýa-da uzak aralyga gidýän raketa gerek däl. Munuň üçin diňe mekdeplerde berilýän bilimiň hil derejesiniň peselmegi, hem-de ýokary okuw jaýlarynyň giriş synaglaryndan para berlip geçilmegi ýeterlikdir.

Şeýlelik bilen syrkawlary lukmanlaryň özi öldir. Binalary binagärleriň özi ýykar. Ýurduň baýlygyny ykdysadyýetçileriň özi tükeder. Halallygy din wekilleriniň özi  ýok eder. Adalaty kazylaryň özi ýitirim eder. Bilimiň çökmegi – milletiň çökmegidir»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s