Goşgylar

GÖWNÜM Göwnüm ömrüm sakasy sen Hyŷalyň älemde şadyr. Men garybyň ŷekesi sen, Ŷekäniň ŷary Hudadyr. Turgul daňdanyň agynda, Erenleň ören çagynda, Perhadyň gazan dagynda, Aşyk-magşukdan jydadyr. Pelegiň ŷokdur pişesi, Kalbyňy gyrçar teşesi, Basar ŷatar endişesi, Seriňde ŷüz müň söwdadyr. Karar tapmaz sen ornuňdan, İkli gan getir burnuňdan, Ganymyň döräp garnyndan, Ah, ertir üstüňe şadyr. Ŷagşy umyt ŷodalarym, Belki ertir idelerin, Nazar diken didelerim, Haŷyr ŷolunda … Continue reading Goşgylar