Her işde haýyr bar

Gazaply gyş günleriniň biridi. Kiçiräk bir obadan balykçy gämisi deňze tarap ugrady. Şol barmana deňizde harasat turup, güýçli tolkunlar döredi. Bir salymdan garaňky düşdi. Balykçylar bolsa, yzlaryna dolanyp gelmedi. Eneler, çagalar we aýallar gijesi bilen balykçylaryň sag-aman dolanyp gelmegi üçin dileg etdiler. Olar kenarda gözýetime garap köp garaşdylar. Üstesine, şol gije bir külbede ýangyn döredi. Erkek göbeklileriň bary deňizde bolansoň, aýallara ody söndürmek başartmady. Ertir … Continue reading Her işde haýyr bar