Bilim

Günorta Afrikanyň ýokary okuw jaýlarynyň biriniň gapysynyň agzynda şeýle ýazgy asylgy: «Bir ýurdy ýok etmek üçin atom bomba ýa-da uzak aralyga gidýän raketa gerek däl. Munuň üçin diňe mekdeplerde berilýän bilimiň hil derejesiniň peselmegi, hem-de ýokary okuw jaýlarynyň giriş synaglaryndan para berlip geçilmegi ýeterlikdir. Şeýlelik bilen syrkawlary lukmanlaryň özi öldir. Binalary binagärleriň özi ýykar. Ýurduň baýlygyny ykdysadyýetçileriň özi tükeder. Halallygy din wekilleriniň özi  ýok eder. … Continue reading Bilim