INÇE SUNGAT

3. Dowamy… Hatdatlykda täze täriň döreýşi Şeýlelik bilen, takmynan, 1485-nji ýylda şeýh Hamdullanyň hatdatlyk sungatynda «Şeýh Hamdulla täri» diýen täze bir sahypa açmagy bilen Osmanly döwletinde hatdatlygyň Ýakut döwri öz möwritini tamamlaýar. Bu hakda:Şeýhogly Hamdy täze hatdatlyk tärin tapdy,Äleme äşgär Ýakut täri möwritin ýapdy.diýen goşgy setiri hem aýdylypdyr. Häzirki Türkiýeden başga-da dürli ýurtlaryň muzeýlerinde hem nijeme ajaýyp eserleri duran beýik ussat şeýh Hamdullany «Türk Rafaýeli» … Continue reading INÇE SUNGAT