HAÝSYSY AGRAMLYRAK

Marokkada kino surata düşürip ýören bir toparyň rejissýory Marakeş Beginden onuň kaşaň köşgüniň howlusynda filmiň bir sahnasyny surata düşürmäge ejaza bermegini soraýar. Beg bada-bat ylalaşýar-da:– Baş üstüne! – diýip, göwünjeň rugsat berýär.Ýöne rejissýor kino enjamlaryny howla salmak üçin howludaky asyr bilen ýaşytdaş igde agaçlarynyň birini kesmeli boljakdygyny aýdanda, Marakeş Begi:– Aýdýanyň näme! Ondan şu diwary ýykanymyz gowy – diýip, çürt-kesik garşy çykýar.Rejissýoram:– Beý diýýäňiz welin, … Continue reading HAÝSYSY AGRAMLYRAK