TARYHYŇ IÇKI SAHYPALARY

1.DÜÝŞDE ORAŞAN GÖRLEN GUSSALY SÖÝGİ(Melek Ahmet Paşa we Gaýa Ismihan Soltan)«Hiç bir ýigidiň kysmatyň öňündedurup biljek galkany ýokdur».Hezreti Aly (r.a) Adyna mynasyp MelekÇarhypelegiň XVI asyryň ýyllaryny çarhynda aýlaýan günleriniň birinde Şähri-Stambulyň Fyndykly mähellesinde seredeniň gözüni gamaşdyrýan nurana ýüzli oglanjyk dünýä inýär. Bu bäbek Ýowuz Soltan Selimiň baş weziri Gara Piri Paşanyň hazynadan jogapkär emeldary, deňiz beglerinden Perwana Kaptanyň ogludy. Oglanjygyň atasy «Bilip bolmaz, birdenkä ertir-birigün … Continue reading TARYHYŇ IÇKI SAHYPALARY