Polisiýa

Bir adam polisiýa jaň edýär: – Aýalymyň bazara diýip çykyp gidenine sekiz sagat boldy welin, ol entegem öýe gelenok. Maňa aýalymy tapmaga kömek ediň! Polisiýa soraýar: – Aýalyňyzyň daş keşbi nähiliräk? Suratlandyraýyň! Trubkanyň aňyrsyndaky adam birbada düşünmeýär. – O nähili daş keşbi? – Mysal üçin, boýy näçeräk? – Aý, ona bilmedim-dä! Beýik ökjeli köwüş geýse, boýy menden-ä geçýär. Ýöne öýde wagty boýy menden kelteräk. – … Continue reading Polisiýa