Gowy adam, ýaman adam

Bir gün hezreti Äşeden (radyallahu anha): – Eý, müminleriň enesi! Kişi özüniň gowy adamdygyny nädip bilip biler? – diýip soraýarlar. Şonda Äşe enemiz: – Haçanda ol özüni erbet adamdyryn öýdende – diýip jogap berýär. – Onda, erbet adamdygyny nädip bilip biler? – diýip, ýene sowal berýärler. Bu gezek Äşe enemiz: – Özüni gowy adamdyryn öýdende – diýip jogap berýär. * * * «Külli älem jemlenip: … Continue reading Gowy adam, ýaman adam