ENE

Dünya inderen perzendini görmäge howlugýan ýaş ene tolgunma bilen seslendi: — Bäbegimi gorup bilermikäm? Şepagat uýasy gundaga dolangy çagajygy gelne uzatdy. Gelin gundagy galdyryp, akja bäbejigine seretdi. Emma onun yuzi birdenka duw-ak boldy. Asyl gorse, çagajygyñ iki gulagam ýok bolsa natjek. Enänin ustunden gaynag suw dökülene dondi. Gözüne ynanman, gayta-gayta bäbejige bakdy. Gecirilen lukmançylyk barlaglarynyň netijesinde, çagajykda eşitme kemçiliginiñ ýoklugy, diñe gulagynyñ daş gornuşiniñ ösmän … Continue reading ENE