LUKMANYŇ ÝOLUNY KESEN KIM?

Sagat agşam dokuz bolup barýarka lukman Wan Eýkiň telefony jyňňyrdady. Telefonyň trubkasyny galdyran lukman, aňyrdan bir adamyň howsalaly sesini eşitdi: – Men, Glens Fals hassahanasynyň işgäri lukman Haýdon. Ýaňy hassahanamyza beýnisine ok çümen bir ýigdekçe getirildi. Şu wagt erbet gan gidip ýatyr, ýürek urşam haýallap barýar. Lukman Wan Eýk biraz oýurganyp durandan soň: – Glens Fals bilen biziň aramyz ýüz kilometr dagy bar – diýdi. … Continue reading LUKMANYŇ ÝOLUNY KESEN KIM?