Dost

It bilen ýatan, bit bilen turar. (Jon Florio) * * * Gowy adamlar bilen dost boluň. Erbet adamlar bilen dost bolanyňdan ýeke galanyň ýegdir. (Jorj Waşinton) * * * Biziň iň wepaly dostumyz kölegämizdir. Ýöne şol hem bize ýoldaş bolmak üçin güneşli howa garaşýar. (Gegel) * * * Aýna meniň iň wepaly dostumdyr. Sebäbi men aglanymda ol gülmeýär. (Çarli Çaplin) Continue reading Dost