Çenden aşmak

Bir topara degişli adamlaryň aň derejesi nähili pes bolsa, olary herekete geçirýän fanatizm hem şol derejede güýçli bolýar.  (Wladimir Bartol) * * * Baýlyk we garyplyk babatynda orta ýoly saklap bilmeýän kişi Haktagala gulluk etmek babatynda-da orta ýoly saklap bilmez. (Bezzar) * * * Suwy iň soňky ýekeje damja seňrikden agdyrýar. (Anonim) * * * Hetden aşan heläk bolar. (Müslim) * * * Fanatizmden wagşylyga … Continue reading Çenden aşmak