Mugallymyň sözleri

«Görkezdim» diýdigim, «gördi» diýdigim däldir. «Aýtdym» diýdigim, «eşitdi» diýdigim däldir. «Eşitdi» diýdigim, «dogry düşündi» diýdigim däldir. «Düşündi» diýdigim, «makullady» diýdigim däldir. «Makullady» diýdigim, «ynandy» diýdigim däldir. «Ynandy» diýdigim, «ýerine ýetirdi» diýdigim däldir. «Ýerine ýetirdi» diýdigim, «mydama ýerine ýetirer» diýdigim däldir.     Continue reading Mugallymyň sözleri