Gün bilen ýel

Bir adam ykjam geýnip, ýola çykýar. Muny gören Gün bilen ýel öz aralarynda haýsysynyň şol adamyň penjegidir telpegini çykardyp biljekdigi dogrusynda jedele girişýär. Olar bije atyşýar. Birinji synanyşyp görmek gezegi ýeliň paýyna düşýär. Şunlukda, ýel ösmäge başlaýar. Ýel güýçlendigiçe, adam telpeginden, penjeginden berk ýapyşýarmyş. Ýel soňabaka tupana öwrülip, adamy göge göterjek-göterjek bolýarmyş. Adam, gaýtam, telpeginden, penjeginden hasam berk, hasam erjel ýapyşýarmyş. Şunlukda, ýeliňki paşmaýar. Synanyşmak … Continue reading Gün bilen ýel