ŞYGYRLAR ÇEMENI…

*** Men ýola düşýärin, gidemok ýalňyz,Meniň bilen asyr barýar ädimläp.Kükreginde syrlar gizlän topragym,Gyzykly gür berýär pikirin jemläp. Meýmiredip bu gyzykly gürrüňler,Ýaş juwan kalbymy gurşap alsa-da,Ýok, hiç wagt dönmen uzak ýollardan,Saçlam agarýança hemra bolsa-da. Men ölsem-de, ölmez ýaşar asyrlar,Men ölsem-de, ölmez ýaşar nesiller.Meni ýagşylykda ýatlasa biri,Ömrümden razy,Diri men, diri! ANNASOLTAN KEKILOWA “Meni ýagşylykda ýatlasa biri,Ömrümden razy,Diri men, diri!” Continue reading ŞYGYRLAR ÇEMENI…