ŞÄHERLI HEM DAÝHAN HAKYNDA HEKAÝAT

Şu ýaşan ömründe oba görmedik,Pelde ekin, bagda miwe görmedik Şäherli şolary görmek küýündeMyhman boldy bir daýhanyň öýünde. Daýhan ony aýlap ajap bagyna,Belet etdi miweleriň baryna. Hersi goşaýumruk deý gyp-gyzyl narlarAnha, bir daragtda sallanşyp durlar. Kemsiz bişen üzümleriň salkymyHaýrana galdyrjak görse, her kimi. Asylyp dur olar belent dalbardan,Şäherliniň nebsi otugdy birden. Ol açgözlik bilen topulyp baga,Başlady hars urup, miwe ýygmaga. Almany şahasy bilen omurdy,Käsin ýere dökdi, … Continue reading ŞÄHERLI HEM DAÝHAN HAKYNDA HEKAÝAT