Öwrenmegiň bahasy

Hemme zady wagtynda öwrenýänler arzan bahadan öwrenýärler.

Häkimiýetden öwrenýänler erkinligiň bahasyna kaýyl bolup öwrenýärler.

Ýalňyşyp öwrenýänler bazar bahasyny töläp öwrenýärler.

Durmuşda giç öwrenýänler töleg möhletiniň geçmegi zerarly jerime töläp öwrenýärler.

Durmuşda hiç zat öwrenmeýänler manysyz ömür töläp öwrenýärler.

Eýsem, siz bularyň haýsyny töläp öwrenmek isleýärsiňiz?

(Artur Miller)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s